22:31 ICT Thứ hai, 18/02/2019

Trang nhất » Tin Tức » Họ LÊ ĐẠI , Làng AN THÁI

Nhà thờ Họ Lê Đại đã hoàn tất ( vào đây)

Thứ ba - 06/08/2013 22:08
Nhà thờ Họ Lê Đại đã hoàn tất ( vào đây)

Nhà thờ Họ Lê Đại đã hoàn tất ( vào đây)

- Nhà thờ Họ Lê Đại đã hoàn tất để kịp tổ chức khánh thành và đại hội họ Lê Đại lần thứ 3 ngày 10,11 tháng 8 năm 2013. Vậy thông báo con cháu biết để về dự lễ khánh thành Đại Hội
- Một số hình ảnh của nhà thờ chụp ngày 5,6 thans 8 năm 2013, DS đóng góp ủng hộ  xây dựng nhà tiền đường, nâng cấp sửa chửa nhà từ đường và giấy mời:
                                                  

                                                 
                                                                                 Nhìn từ ngoài vào ngày và đêm

                                        
                                                                               Phía trong bình phong và trụ biểu 

                                                  
                                                                                         Nhìn từ trong nhà thờ ra

                                                
                                                                                 Bên trong nhà tiền đường 

                                            
                                                                         Ba gian bàn thờ các Ngài 

                                               
                                                                               Phía ngoài -  nhìn từ một góc 

                                             
                                                                 Một trong 2 con nghê chầu trước nhà thờ 

 
 Làng An Thái                                              
HỌ LÊ ĐẠI                                              
DANH SÁCH ĐÓNG GÓP, ỦNG HỘ NÂNG CẤP, SỮA CHỮA NHÀ TỪ ĐƯỜNG VÀ XÂY DỰNG NHÀ TIỀN ĐƯỜNG
Năm QUÝ TỴ - 2013
                                   
  (Tiền nộp theo sự thống nhất trai Họ từ 18 tuổi trở lên ; mỗi cặp vợ chồng là 600 x 2đợt =1.200 Miễn  trừ đối tượng đang là Học sinh, Sinh viên, nghĩa vụ quân sự và những Cụ trên 80 tuổi )                                    
    Đơn vị tính : Nghìn Đồng                                    
                                                 
TT Họ và tên Nguồn gốc gia đình
(Đời thứ 13 không chú thích)
suất
góp
Tiền nghĩa vụ Tiền ủng hộ Tổng Cộng                                    
                                       
1 Đào Thị Vui     (Trên 80 t) 300 300                                    
2 Bùi Thị Nga     (Trên 80 t) 300 300                                    
3 Nguyễn Thị Sãng   1 600   600                                    
4 Lê Hữu Thăng   2 1,200 31,000 32,200                                    
5 Lê Hải Dương Con  Lê Hữu Thăng 2 1,200 5,000 6,200                                    
6 Lê Quang Trung   2 1,200 6,000 7,200                                    
7 Lê Quang Thuận   2 1,200 5,600 6,800                                    
8 Lê Xuân Tánh   2 1,200 15,000 16,200                                    
9 Lê Xuân Hoà   2 1,200 2,000 3,200                                    
10 Lê Đức Thuận Con  Lê Xuân Hòa 2 1,200   1,200                                    
11 Lê Xuân Điệp   2 1,200 3,000 4,200                                    
12 Lê Minh Vương Con Lê Xuân Điệp 1 600   600                                    
13 Lê Xuân Trí (Cầu)   2 1,200 6,000 7,200                                    
14 Lê  Đen     (Trên 80 t) 200 200                                    
15 Nguyễn Thị Hoa Con dâu cụ Lê Đen 1 300   300                                    
16 Lê Đại Nghĩa Con Nguyễn Thị Hoa 1 300 1,000 1,300                                    
17 Lê Văn Thịnh Con cụ Lê  Đen (Cam lộ) 2 600 3,000 3,600                                    
18 Lê Đại Khánh Con Lê Văn Thịnh 2 600   600                                    
19 Lê Đại Hoành nt 1 300   300                                    
20 Lê Văn Vy Con cụ Lê  Đen 2 600 2,500 3,100                                    
21 Lê Văn Tính     (Trên 80 t) 800 800                                    
22 Lê Quang Huy  Con cụ Lê Văn Tính (Cam lộ) 2 1,200 2,000 3,200                                    
23 Lê Văn Khải nt 2 1,200 3,000 4,200                                    
24 Lê Văn Khanh nt 2 600 5,000 5,600                                    
25 Lê Văn Khê nt 2 1,200   1,200                                    
26 Nguyễn Thị Triễn  Con dâu cụ  Lê Tàng(Cam lộ) 1 100   100                                    
27 Lê Phương  Con cụ  Lê Tàng 2 600   600                                    
28 Lê Thanh Bình  Con cụ quá cố Lê Tỵ(N. Định) 2 600 2,400 3,000                                    
29 Lê Tiến nt 2 600 2,400 3,000                                    
30 Lê Văn Hoá Con cụ quá cố Lê Diệp 2 1,200   1,200                                    
31 Lê Văn Dũng Con Lê Văn Hoá 2 1,200   1,200                                    
32 Lê Văn Sơn nt 1 600   600                                    
33 Lê Thi Con cụ quá cố Lê Diệp 2 1,200   1,200                                    
34 Lê Anh Đào nt 2 1,200   1,200                                    
35 Trần Thị Gấm Con dâu cụ quá cố Lê Diệp 1 600   600                                    
36 Lê Văn Nhân Con trai Lê Thi 1 600   600                                    
37 Lê An     (Trên 80 t) 300 300                                    
38 Lê Minh Tứ Con cụ Lê An 2 1,200   1,200                                    
39 Lê Hưng nt 2 1,200   1,200                                    
40 Lê Oa   2 1,200   1,200                                    
41 Lê Quang Cảnh Con cụ Lê Oa 2 1,200   1,200                                    
42 Lê Manh nt 2 600   600                                    
43 Lê Biển nt 2 1,200   1,200                                    
44 Lê Minh Sự   2 1,200 2,000 3,200                                    
45 Lê Minh Tâm Con Lê Minh Sự 2 1,200 6,000 7,200                                    
46 Lê Anh Phương nt 2 1,200   1,200                                    
47 Lê Minh Hải nt 1 600   600                                    
48 Lê  Đẵng   2 1,200 4,000 5,200                                    
49 Lê  Thắng Con Lê  Đẵng 2 1,200 5,000 6,200                                    
50 Lê  Dũng  nt 2 900 3,000 3,900                                    
51 Lê  Đăng   2 1,200 8,000 9,200                                    
52 Lê Văn Dăng   2 1,200 13,000 14,200                                    
53 Lê Hữu Oanh Con Lê Văn Dăng 2 1,200 3,000 4,200                                    
54 Lê Minh Lái   2 1,200 2,000 3,200                                    
55 Lê Thành Thông Con Lê Minh Lái 2 1,200 3,000 4,200                                    
56 Lê Anh Chung nt 1 600   600                                    
57 Lê Thành Công nt 2 1,200 3,000 4,200                                    
58 Lê Quốc Khánh nt 1 600   600                                    
59 Lê Thanh Quãng   2 1,200 2,000 3,200                                    
60 Lê Thanh Cảnh Con Lê Thanh Quãng 2 1,200 3,000 4,200                                    
61 Lê Thanh Tùng nt 2 1,200 1,000 2,200                                    
62 Lê Thanh Tịnh nt 2 1,200 3,000 4,200                                    
63 Lê Thanh Quốc nt 2 1,200 1,000 2,200                                    
64 Lê Tèo Con Lê Huynh 1 300   300                                    
65 Lê Cường nt 1 600 500 1,100                                    
66 Phan Thị Phường Con dâu cụ quá cố Lê Nộ 1 400   400                                    
67 Lê Tuấn Con Phan Thị Phường 2 1,200 2,000 3,200                                    
68 Lê Tuân nt 1 600   600                                    
69 Lê Trung Con cụ quá cố Lê Nộ 2 1,200 800 2,000                                    
70 Lê Lâm Con Lê Huynh 2 1,200   1,200                                    
71 Lê Lẩm nt 2 1,200 500 1,700                                    
72 Lê Văn Quynh   2 1,200 2,500 3,700                                    
73 Lê Văn Phú Con Lê Văn Quynh 1 600   600                                    
74 Lê Văn Nam nt 1 600   600                                    
75 Lê Hàm     (Trên 80 t) 300 300                                    
76 Lê Đình Hòanh Con cụ Lê Hàm 2 1,200 2,000 3,200                                    
77 Lê Hữu Trường nt 2 1,200 3,000 4,200                                    
78 Lê Côn Sơn nt 2 1,200   1,200                                    
79 Lê Hữu Thọ nt 2 1,200   1,200                                    
80 Lê Văn Thừa   1 600   600                                    
81 Lê Văn Thái Con Lê Văn Thừa 2 1,200   1,200                                    
82 Lê Văn Dũng  nt 1 600   600                                    
83 Lê Dư   2 600   600                                    
84 Lê  Dũng Con Lê Dư 2 300   300                                    
85 Lê  Hưng nt 2 300   300                                    
86 Lê  Minh nt 2 300   300                                    
87 Lê  Uyễn   2 600 10,000 10,600                                    
88 Lê  Nam Con Lê  Uyễn 2 600   600                                    
89 Lê Quang Thiêm   1 300 10,200 10,500                                    
90 Lê Quang Hiếu Con Lê Quang Thiêm 2 600   600                                    
91 Nguyễn Thị Liên   1 600 500 1,100                                    
92 Lê Hồng Phong Con Nguyễn Thị Liên 2 1,200 500 1,700                                    
93 Lê Văn Tuyền nt 2 1,200   1,200                                    
94 Lê Anh Tuấn Con Lê Hồng Phong 1 300   300                                    
95 Lê Thành   2 1,200 8,800 10,000                                    
96 Lê Quang Thái   2 1,200 800 2,000                                    
97 Đào Thị Trọng   1 600   600                                    
98 Lê Văn Tòan Con Đào Thị Trọng 2 1,200 1,000 2,200                                    
99 Lê Văn Tòa nt 2 1,200 5,400 6,600                                    
100 Lê Đình Dương   2 1,200 2,900 4,100                                    
101 Lê Trọng Lưu   2 1,200 17,000 18,200                                    
102 Nguyễn Thị Bãng   1 600   600                                    
103 Lê Văn Thành Con cụ Nguyễn Thị Bãng 2 1,200   1,200                                    
104 Lê Văn Nghệ   2 600 2,000 2,600                                    
105 Lê Văn Trung Con Lê Văn Nghệ 2 600   600                                    
106 Lê Hoàng     (Trên 80 t) 5,000 5,000                                    
107 Lê Tòan Thắng Con cụ Lê Hoàng 2 1,200 2,800 4,000                                    
108 Lê Văn Bằng nt 2 1,200 12,800 14,000                                    
109 Lê Văn Tự     (Trên 80 t) 12,000 12,000                                    
110 Lê Văn Từ   2 1,200 3,000 4,200                                    
111 Lê Văn Tiến Con Lê Văn Từ 2 1,200 3,500 4,700                                    
                                                 
                                                 
                                                 
   TỔNG CỘNG   181 94,700 268,600 363,300                                    
                                                 
  Trên đây là phần đóng góp tính đến ngày 04  tháng 8 năm 2013 .                                      
                                                 
 Làng An Thái                                              
HỌ LÊ ĐẠI                                              
DANH SÁCH CON CHÁU GÁI , ỦNG HỘ  XÂY DỰNG NHÀ TIỀN ĐƯỜNG
Năm QUÝ TỴ - 2013
                                   
        Đơn vị tính ; Nghìn đồng                                    
TT Họ Và tên  Nguồn gốc Gia đình   Nơi sinh sống Tiền ủng hộ Ghi Chú                                    
1 Gia đình Lê Thị Y Con cháu cụ quá cố Lê Cường   T.P Hà Nội 10,000                                      
2 Lê Thị Hoà Con gái cụ Ngyễn Thị Sãng   T.T Hải Lăng 3,000                                      
3 Lê Thị Đơn Con gáí cụ Lê  An   TP. Đông hà 3,000                                      
4 Lê Hồ Tố Trinh Con gái Lê Xuân Tánh   TP. Đông hà 2,500                                      
5 Lê Hồ Tố Nga nt   TP. Đông hà 2,500                                      
6 Lê Thị Sen Con gái cụ quá cố Lê Bình   Đại An Khê 2,000                                      
7 Lê Thị Nỡ nt   Đại An Khê 2,000                                      
8 Lê Thị Dung    Con gáí  Lê Đẵng   Đồng Nai 2,000                                      
9 Lê Thi Hương  Con gáí  Lê Đăng   TP. Đông hà 2,000                                      
10 Lê Thị Nguyệt  nt   TP. Đông hà 2,000                                      
11 Lê Thị Trang   Con gáí  Lê Văn Dăng   TP. Đông hà 2,000                                      
12 Lê Thị Nhu     Côn gái cụ Lê Thị Diệu   TP. Đông hà 2,000                                      
13 Lê Thị Xanh   Con gáí cụ Lê  Hàm   TP. Đông hà 2,000                                      
14 Lê Hồ Thu    Con gáí  Lê Uyển   T.P Hà Nội 2,000                                      
15 Lê Thị Sinh Con gái cụ quá cố Lê Xang   TX Quãng Trị 2,000                                      
16 Lê Thị Mỹ Dinh nt   TP Đà Nẵng 2,000                                      
17 Lê Thị Thủy Tiên Con gáí  Nguyễn Thị Liên   TX Quãng Trị 2,000                                      
18 Lê Hoàng Anh Con gái GSTS  Lê Văn Tự   TP.HồChí Minh 2,000                                      
19 Lê Thị Thu Con gái cụ quá cố Lê Quân   TX Quãng Trị 2,000                                      
20 Lê Thị Lạc nt   TX Quãng Trị 2,000                                      
21 Lê Thị Danh Con gái cụ quá cố Lê V Chua   T.T Gio Linh 1,000                                      
22 Lê Thị Toan Con gái cụ quá cố Lê Nộ   Đại An Khê 1,500                                      
23 Lê Thị Tãi nt   Đại An Khê 1,000                                      
24 Lê Thị Lài Con gái cụ quá cố Lê xin   Đại An Khê 1,000                                      
25 Lê Thị Hãn Con gáí cụ Lê Nậu   Đại An Khê 1,000                                      
26 Lê Thị Bê nt   TX Quãng Trị 1,000                                      
27 Lê Thị Thiên Con gái cụ quá cố Lê Diệp   TP Huế 1,000                                      
28 Lê Thị Phương Con gái cụ quá cố Lê Xin   TX Quãng Trị 1,000                                      
29 Lê Thị Quận Con gáí cụ Lê  An   Đồng Nai 1,000                                      
30 Lê Thị Vỹ       Con gáí cụ Lê  Hàm   Long Hưng 1,000                                      
31 Lê Thị Tuyết   Con gái Lê Minh Sự   Long Hưng 1,000                                      
32 Lê Thị Linh     Con gáí cụ Lê Hoàng   Buôn M.Thuột 1,000                                      
33 Lê Thị Hy Con gáí cụ LS Lê Sắt   Đại An Khê 1,000                                      
34 Lê Thị Vọng nt   Đại An Khê 1,000                                      
35 Lê Thị Hằng     Con gáí  Lê Đình Dương   TP. Đông hà 1,000                                      
36 Lê Thị Thương   Con gáí Lê Minh Lái   T.T Hải Lăng 1,000                                      
37 Lê Xứ    Con trai cụ quá cốLê Thi Đới   Đại An Khê 1,000                                      
38 Lê Thị Nguyệt  Con gáí  Lê Thanh Quãng   Đại An Khê 1,000                                      
39 Lê Thị  Gái     Con gáí  Lê Văn Từ   TP Huế 1,000                                      
40 Lê Thị  Loan     nt   T.T Hải Lăng 1,000                                      
41 Lê Ngọc Anh      Con gáí  Lê Văn Dăng   TP. Đông hà 1,000                                      
42 Lê Thị Huyền  Con gáí  Đào Thị Trọng   Hải Quy 1,000                                      
43 Lê Thị  Liểu Con gái cụ quá cố Lê Cường   Đại An Khê 1,000                                      
44 Lê Thị  Thọt Con gái cụ quá cố Lê Phu   Đại An Khê 1,000                                      
45 Lê Thị  Luyến Con gái cụ quá cố Lê Quân   Đại An Khê 1,000                                      
                                                 
                                                 
46 Lê Thị  Lới Con gái cụ quá cố Lê Xin   Đại An Khê 1,000                                      
47 Lê Thị Kiều      Con gái cụ quá cố Lê Oai   Đại An Khê 500                                      
48 Lê.Thị Hương  Con gáí  Lê Văn Quynh   T.T Hải Lăng 500                                      
49 Lê Thị Trà        nt   T.T Hải Lăng 500                                      
50 Lê Thị Thể Con gái cụ quá cố Lê Ỹ   Đại An Khê 500                                      
51 Lê Thị Xinh    Con gáí cụ Lê  Hàm   Đại An Khê 500                                      
52 Lê Thị Phượng Con gáí  Lê Thanh Quãng   Đại An Khê 500                                      
53 Lê Thị H Trang      Con gáí  Lê Vy   Cam Lộ 500                                      
54 Lê Thị Búp Con gái cụ quá cố Lê Nộ   Đại An Khê 500                                      
55 Lê Thị Hương    Con gáí cụ Lê văn Tính   Cam Lộ 300                                      
56 Lê Thị Uyên Con gáí  Lê Văn Từ   TX Quãng Trị 500                                      
                                                 
                                                 
                                                 
   TỔNG CỘNG       91,300                                      
                                                 
Trên đây là phần Ủng hộ tính đến ngày 04 tháng 8 năm 2013 .                                    
                                     
                                                                         
                                     
                                                 
                                                 
                                                 
                                                 
 

                                          
Tổng số điểm của bài viết là: 5 trong 1 đánh giá
Click để đánh giá bài viết
Từ khóa: n/a

Những tin mới hơn

Những tin cũ hơn