Câu đối tặng tác giả HK " Chuyện kể về một thời" ( bấm vào đây)

Câu đối tặng tác giả HK " Chuyện kể về một thời" ( bấm vào đây)
   
                                                         
                                              
                                                                                                            Giáo sư, tiến sĩ Lê Văn Tự tặng

                                    
                                                            
                                                          Câu Đối
                                                                             Hương lý xưng thiện nhân, tư vinh túc hỹ;
                                                                                   Gia đình hữu hòa khí, hà lạc như chi.
                                                         Dịch nghĩa:
                                                                         Làng xóm khen người tử tế, vinh hạnh ấy là đủ;
                                                                                       Gia đình có hòa khí, còn gì vui hơn.
 
                                                                                  Câu đối của Ngô Thì Trí (1766 - ?)
                                                                                             Băng Thanh dịch
                                                                                        Nguyễn Khắc Mai tặng

                                                   
                                                                                   Nhà thư pháp Hoàng Tấn Trung tặng