Lê Hữu Thăng ( vào đây)

Lê Hữu Thăng ( vào đây)
 
                            
                                                     
                                                                                       Ảnh chụp năm 2011
                                                                                                      *****  

                                                
                          Sinh năm ngày 19.3. 1954 - ngày quê hương Hải Lăng, Quảng Trị hoàn toàn giải phóng (19.3.1975)

                                                               
                                         Tham gia hoạt động Cách mạng 1967, bị địch bắt giam 1969 ( Ảnh trong tù)

                                                 
                      Ngày 28.4.1972 được giải thoát và tham gia Quân giải phóng Miền Nam Việt Nam (ảnh chụp tháng 10.1972)


                                               
                             Vui gặp mặt sau hiệp định Paris về chấm dứt chiến tranh ở VN được ký kết  ( tháng1 năm 1973)
            Ảnh chụp với  Đ/c Lê Văn Hoan BT Huyện ủy,đ/c Bùi Sơn, Bùi Xuân Thủy tại vùng giải phóng ( tháng 2 năm 1973 )
                                                                  ( Lê Hữu Thăng từ chiến trường ra )          
 
                                               

                                                
                                Tham gia chiến dịch giải phóng Trị Thiên - Huế ( Ảnh chụp tại Tp Huế ngày 25.3.1975)
                          ( Phó chủ tịch UBND CM Lâm thời Xã Hải Thượng Lê Hữu Thăng và Xã đội phó Văn Ngọc Bồn)


                                              
                                 Huyện ủy Viên - Bí thư Đảng bộ Xã Hải Thượng . Ảnh chụp với đồng chí Bùi San BT Tỉnh ủy BTT
                            và đ/c Hồng Minh Quyền BT Huyện ủy Hải Lăng đến thăm nhân dân đi khai hoang tại đồi K4 -1977

                                            
                                   UV Thường vụ huyện ủy , Trưởng ban dân vận kiêm bí thư Huyện đoàn Triệu Hải
                                       ( Báo cáo chính trị  tại đại hội Huyện đoàn Triệu Hải lần thứ 2-năm 1979 )

                                          
                                                                            Ngày thành hôn 29-1-1981

                                         
                                     UV Thường vụ HU,  Phó chủ tịch UBND Huyện Triệu Hải - Ảnh chụp năm 1983

                                       
                                         Con Trai đầu lòng - Lê Nguyễn Hải Dương sinh ngày 26.6.1983
                                                                             ( Ảnh chụp 1984)

                                       
                                       ( Lê Hữu Thăng với sinh viên Quốc tế Trường ĐH Đoàn TN CHDC Đức )

                                                                        
                          Du hoc tại  trường Đại học Đoàn TN Cọng hòa dân chủ Đức -ảnh chụp 1985 tại BERLIN

                                   
                                        Bí thư tỉnh đoàn Bình Trị Thiên  1986-1989 ( ảnh chụp tháng 2 - 9 - 1986)

                                    
 
                                              
                                    
                                              Ủy viên ban thường vụ TƯ Đoàn, Bí thư tỉnh đoàn Bình Trị Thiên  
                                                 ( Ảnh Tham luận tại đại hội Đoàn toàn quốc lần thứ V -1987)

                                           
                              Ảnh chụp với Đại tướng Lê Đức Anh Chủ tịch Nước tại đại hội Đoàn toàn quốc lần thứ VI-1992


                                            
                                            Được đại hội Lằn thứ IV Tỉnh đảng bộ Bình Trị Thiên (1986) bầu VÀO tỉnh ủy
                                                    ( Đại tướng Võ Nguyên Giáp với các đại biểu dự đại hội)
                                    
                                                                              

                                          
                                 Dự đại hội Đảng toàn quốc lần thứ VI (1986) - Đại hội quyết định đường lối đổi mới của đất nước,              
                                  mở ra một  trang sử mới cho đất nước phát triển ( Ảnh chụp với đoàn ĐB Tỉnh BTT đi dự đại hội)


                                            
                                              Trưởng ban Tuyên giáo Tỉnh ủy Quảng Trị ,1989-1990 ( ảnh chụp 1990)

                                              
                              Tổng giám đốc Liên hiệp công ty xuất nhập khẩu Quảng trị 1990 - 1998  (ảnh chụp năm 1991)

                                                 
                                                            Con gái - Lê Na sinh ngày 17.8.1991( Ảnh chụp 1993)

                                          
                                         Giám đốc sở Thương mại và Du lịch Quảng Trị 1999( Ản chụp 1999)

                                                    

                                             
                                                 Phó chủ tịch UBND Tỉnh Quảng Trị  1999-2012 ( ảnh chụp năm 2000 )

                                     
 Đại hội XV Tỉnh đảng bộ Quảng Trị (9.2010),THÔI cấp ủy vì không đủ tuổi để tái cử(do khai thêm tuổi để hoạt động cách mạng)
                                                                            ( Ảnh tham gia đoàn chủ tịch của Đại hội)

                                                    
   Sau 45 năm công tác,ngày 27.1.2012 đúng vào ngày hiệp định Paris được ký kết (27.1.1973),Lê Hữu Thăng tổ chức buổi gặp
     anh chị em là đồng chí, đồng cảnh để nghĩ hưu ( gọi là gặp mặt đầu xuân) và giới thiệu cuốn hồi ký " Chuyện kể về một thời"

                
                          Ngay 10.10.2014 được Đại hội đại biểu hội hữu nghị  Việt  - Lào toàn quốc bầu làm PCT BCH TƯ  hội  nhiem ky IV   2014-2019
                                                             ( anh chup  BCH voi d/c Nguyen Thien Nhan UVBCT)

                                                 
                                                                                     Ảnh chụp tháng 11. 2012

                                               
                                                       Lễ trao tặng huy hiệu 40 năm tuổi Đảng (6.12.1972 - 6.12.2012)
                                                  ( Đ/c Nguyễn Đức Cường,PBT tỉnh ủy,Chủ tịch UBND tỉnh gắn huy hiệu) 
                      
                     
                                                     
                                                Cháu đích tôn Lê Đại Hoàng Tuấn ( sinh ngày 22.8.2010) ảnh chụp tháng 12.2011

                     
                                                              Phó đích tôn Lê Đại Hoàng Tùng sinh ngày 30.3 .2013 ( ảnh chụp ngày đầy một năm tuổi))

    
                       
                                                                HẠNH PHÚC ( ảnh Đại gia đình chụp tại Bangkok- Thailan 2.9.2011)