Tộc ước Lê Đại

..
   Làng An Thái                         Cộng hòa xã hội chủ nghĩa Việt Nam
    Họ Lê Đại                                  Độc lập – Tự do – Hạnh phúc
                                                                 ---***---
                                                       TỘC ƯỚC LÊ ĐẠI
               Dòng họ là một tổ chức xã hội mang tính gia tộc, có quan hệ huyết thống và quan hệ xã hội, quy tụ con cháu đòan kết giữ gìn, phát triển dòng tộc. Từ ngàn đời xưa ông cha chúng ta cũng có những quy ước, quy định dựa trên những đặc điểm chung của dòng họ, nhằm mục đích để bảo vệ nhau, che chở nhau trong cuộc sống, chống lại thiên tai, địch họa, bảo ban nhau phát huy lẽ sống có tình bà con huyết thống, tình người . Những quy ước, quy định ở trong Họ người ta gọi là Tộc ước.      Tộc ước Lê Đại (sửa đổi) ngày 12 tháng 2 năm Bính thân tức là ngày 20 tháng 3 năm 2016  đến nay đã được 8 năm, quá trình thực hiện thấy cần bổ sung sửa đổi một số điều. Ngày 3 tháng giêng năm Giáp thìn tức là ngày 12 tháng 2 năm 2024 dưới sự chủ trì của BCS, toàn thể con cháu Họ Lê Đại họp thống nhất hoàn chỉnh, bổ sung và sửa đổi một số nội dung như sau:         
                                                    I. HỆ THỐNG TỔ CHỨC
                   1,  Hội đồng gia tộc: Hội đồng gia tộc gồm những người trong dòng tộc từ 50 tuổi trở lên, có uy tín tham gia. Trưởng Hội đồng gia tộc ( Chủ tịch ) là một vị cao niên có uy tín, cũng có thể Trưởng họ đồng thời là Trưởng Hội đồng gia tộc .
                    2,   Ban cán sự Họ (BCS), gồm: Trưởng họ, Phó Trưởng họ và một số Ủy viên để điều hành công việc của Họ.
                  3,  Đại hội Họ:  Đại hội ( ngày hội đại gia tộc) Họ Lê Đại 5 năm một lần, do đó nhiệm nhiệm kỳ của  BCS Họ là 5 năm, nếu vì một lý do đặc biệt nào đó mà khuyết BCS thì Hội đồng gia tộc họp và thống nhất bổ sung.  
                                                     II  TRÁCH NHIỆM
                                      CỦA HỘI ĐỒNG GIA TỘC & BCS HỌ
                      1, Hội đồng gia tộc:
                    - Hội đồng gia tộc thông qua và quyết định những chủ trương lớn của Họ như xây dựng, tế lễ,  đại hội…
                  - Sửa đổi những quy định cụ thể của Họ, như:   Nghĩa vụ đóng góp, các chi phí và các quy định khác do BCS đề xuất.
                  -  Giám sát và góp ý các hoạt động điều hành của BCS Họ. 
                           2. Ban cán sự Họ: 
             BCS Họ làm việc theo nguyên tắc tập thể lãnh đạo, cá nhân phụ trách; Hoạt động theo phương châm: “ Truyền thống - Đoàn kết – Dân chủ – Kỷ cương ”, có quan hệ hữu nghị, gắn bó với làng và các họ trong làng.
            - 1.  Tổ chức thực hiện tốt các chủ trương Hội đồng Gia Tộc.
            -  2. Giữ vững sự đoàn kết trong dòng tộc.
           -  3.  Điều hành các công việc của Họ.
            -  4.  Tổ chức chăm lo thờ phụng, tế lễ, giỗ chạp và tu tạo phần mộ của Tổ tiên, quản lý bảo d­ưỡng thờ Họ .
              - 5.  Khi trong Họ có thành viên quá cố thì BCS bàn với tang quyến để lo tang lễ và thay mặt dòng tộc phúng viếng.
              - 6. Thăm hỏi, động viên mỗi khi có thành viên trong Họ gặp phải họan nạn, những người có hoàn cảnh đặc biệt khó khăn.
              - 7. Th­ường xuyên chăm lo sự nghiệp giáo dục, xây dựng “dòng họ học tập” , xây dựng, quản lý và sử dụng quỹ  khuyến học (có quy chế riêng)
             - 8. Tham gia việc Làng và giữ mối quan hệ với các dòng tộc trong Làng.                                 
                                            III  NGHĨA VỤ VÀ TRÁCH NHIỆM
                                CỦA TẤT CẢ THÀNH VIÊN TRONG DÒNG HỌ
  • Tất cả mọi người không phân biệt già trẻ, gái trai, con dâu, con rể,  nơi cư trú, có chung Thủy tổ Lê Đại Trù đều là thành viên của dòng họ Lê Đại.
  •  Là thành viên của dòng họ Lê Đại phải biết giữ gìn phát huy truyền thống tốt đẹp của dòng họ, có nghĩa vụ và trách nhiệm thực hiện Tộc ước và tham gia xây dựng Họ về mọi mặt để góp phần làm cho dòng họ phát triển.      
  •  Là con cháu của dòng họ Lê Đại đều phải có nghĩa vụ đóng góp kinh phí để lo việc thờ phụng tổ tiên, chăm lo việc họ, xây dựng tu sửa nhà thờ, mồ mã tổ tiên, âm hồn…. và để duy trì hoạt động của dòng tộc.  
  • Mức đóng góp hàng năm theo quy định của BCS thông qua Hội đồng gia tộc.  Riêng bà con ở Cam Lộ, Ba Lòng thì tùy tâm ủng hộ, không quy định nghĩa vụ phải đóng góp.   
  • Để giữ gìn nguồn cội của dòng tộc Lê Đại,  Họ  yêu cầu việc đặt tên khai sinh cho hậu duệ là con trai có chữ Lê Đại.                           
                                    IV. CÁC NGÀY GIỖ CHẠP VÀ TẾ LỄ  
a) Các ngày giỗ chạp:
1 Giỗ Ngài khai khẩn Lê Đại Trù: Ngài ông 27.5 AL, Ngài bà 19.11AL.  
2. Giổ Ngài đời thứ VIII Lê Đại Hũy: Ngài ông vào ngày 8.5 AL, giỗ Ngài bà vào ngày 5.8 AL.  
3. Giỗ các Ngài từ đời thứ 2 đến đời thứ 7 vào ngày rằm tháng hai AL.
4. Giỗ các Ngài đời thứ 9 (các Ngài đã được rước về nhà Từ đường) vào ngày rằm tháng tám AL.
-  Ngoài ra các Chi có thể tổ chức giỗ Ngài sinh hạ ra Chi của mình tại nhà từ đường Họ.
 - Quy mô, chi tiết  tổ chức các lễ giỗ hàng năm BCS đề xuất thông qua Hội đồng gia tôc (có quy định riêng)
5.  Rằm tháng 2 và rằm tháng 8 AL đi xảy cỏ tại Âm hồn, đi thắp hương phần mộ trong Họ .     
           b) Các ngày tế lễ :
1. Ngày 30 Tết hàng năm bắt đầu từ 9h tế lễ  (con cháu ở gần có trách nhiệm tập trung đầy đủ); Sáng ngày mùng một tết BCS họ đến thắp hương. Nhà thờ Họ được mở cửa trong 3 ngày tết để con cháu đến thắp hương.
 2. Ngày 3 Tết, bắt đầu từ 8h00 tế lễ (kết thúc 3 ngày tết) và hành hương.
-  Mong con cháu Nội – Ngoại tập trung đông đủ để  thắp hương viếng các Ngài có công đức sinh thành dòng Họ và cầu mong các Ngài phò hộ độ trì cho con cháu làm ăn phát đạt, công tác , học tập tốt…,dòng họ phát triển.
                                                 V.  VINH DANH
                    Để lưu truyền từ đời này sang đời khác, Họ chủ trương ghi danh con cháu của họ tại nhà tiền đường, gồm:
                 -  Những người được  Ban Bí thư Trung ương Đảng, Chủ tịch nước, Chủ tịch  Quốc hội , Thủ tướng chính phủ bổ nhiệm, chuẩn y.
                 - Những người được Nhà nước phong tặng: Danh hiệu Bà mẹ VN anh hùng; Anh hùng LLVT, anh hùng lao động; Giáo sư, Phó Giáo sư; Nhà giáo nhân dân, Nhà giáo ưu tú; Thầy thuốc nhân dân, Thầy thuốc ưu tú; Nghệ sĩ nhân dân, Nghệ sĩ ưu tú.
                 - Những người được Đảng và Nhà nước công nhận Liệt sĩ, công nhận Lão thành cách mạng.
                -  Những người nghiên cứu, học tập đỗ đạt học vị Tiến sĩ;  Những người thi tốt nghiệp cử nhân, kỹ sư, bác sĩ, dược sĩ đỗ Thủ khoa đại học.
              -  Những người được công nhận và được trao các giải thưởng quốc gia, được nhận các giải thưởng quốc tế. 
                                       VI. “XÂY DỰNG DÒNG HỌ HỌC TẬP
            -  Trong tiến trình hình thành và phát triển , giáo dục được xem là yếu tố quan trọng, quyết định đến sự phát triển của dòng họ. Để động viên, khích lệ các cháu học tập tốt , “ tiếp sức đến trường”  Họ Lê Đại chủ trương thành lập QUỸ KHUYẾN HỌC
             -  Nguồn quỹ khuyến học từ sự đóng góp của con cháu trong họ (nội thân), sự ủng hộ của con cháu nội – ngoại và vận động tài trợ của các nhà hảo tâm.
             -  Quỹ khuyến học được quản lý riêng và chỉ dùng cho việc khuyến học, khuyến tài.   BCS Họ thông báo kịp thời sự ủng hộ trên zalo nhóm Họ Lê Đại  và  hàng năm báo cáo công khai vào ngày họp Họ – ngày mùng 3 tết AL                    
             - Quỹ khuyến học để thưởng cho học sinh giỏi; học sinh thi đỗ  vào các trường đại học;  học sinh đạt các giải thưởng quốc gia, quốc tế; Con em đỗ bằng Tiến sĩ, Thạc sĩ chính quy, đỗ Thủ khoa đại học chính quy. Mức thưởng hàng năm tùy theo nguồn quỹ BCS Họ thông qua Hội đồng gia tộc để quyết định. Ngoài ra sẽ “ tiếp sức đến trường” cho con cháu của Họ có hoàn cảnh đặc biệt khó khăn.
              -   Hàng năm, vào ngày 3 tết AL, sau khi lễ hành hương xong là lể tuyên dương và trao thưởng khuyến học.
 
                                            VII.  TÀI CHÍNH CỦA HỌ
                        1, Thu :
             - Mỗi cặp vợ chồng dân họ là nội thân có nghĩa vụ đóng góp để theo quy định, riêng hộ chỉ còn một người và các cháu chưa lập gia đình nhưng trên 18 tuổi mức đóng góp bằng 50% (người trên 80 tuổi, người tàn tật, học sinh, sinh viên, người đi nghĩa vụ quân sự - được miễn ).
            -   Mức đóng góp hàng năm theo quy định của BCS thông qua Hội đồng gia tộc    
            -   Quỹ công đức: Họ hoan nghênh các con cháu gần xa có lòng hiếu nghĩa cung tiến để thắp hương cho tổ tiên và tu sửa nhà từ đường, lăng mộ… . Họ lập và ghi vào sổ vàng công đức của Họ.                    
             BCS Họ thông báo kịp thời sự ủng hộ trên zalo nhóm Họ Lê Đại  và  hàng năm báo cáo công khai vào ngày họp Họ – ngày mùng 3 tết AL                    
               -   Họ chủ trương ghi tên bảng bằng đá, gồm: Tên, số tiền của con cháu trong Họ ủng hộ kể từ khi xây dựng nhà thờ họ năm 2013, hàng năm về sau phải bổ sung danh sách ủng hộ (số tiền trên là ngoài tiền nghĩa vụ của con cháu trong Họ)
                   2   Chi phí:
            -1, Tiền hương khói, tế lễ và tiễn giỗ chạp hàng năm.
             -2, `Tiền thuê máy cắt cỏ ở âm hồn, và các ngôi mộ của Họ vào ngày rằm tháng hai và rằm tháng tám .
-3, Tiền điện thoại và hỗ trợ cho người được cử chăm lo công việc của Họ, mức chi được Hội đồng gia tộc thông qua.           
          - 4, Tiền quét dọn, vệ sinh và chăm sóc cây cảnh trong khuôn viên nhà thờ (trả theo công nhật khi có nhu cầu) 
          - 5, Tiền đóng góp cho việc thờ tự ở đình làng, miếu mão Làng An Thái, tiền hiếu nghĩa và chi việc bất thường khác.  
        -  6, Tiền chi thăm hỏi những người ốm đau dài ngày, người bị hoạn nạn…và     trường hợp đặc biệt khác .
           Căn cứ tình hình thực tế, BCS họ sẽ họp thông qua Hội đồng gia tộc thống nhất  các mức chi phí trên, hàng năm nếu có sự biến động cần thay đổi thì BCS trình Hội đồng gia tộc để quyết định .
            Ngoài các chi phí trên, thống nhất người trong Họ đã trưởng thành quá cố,  Họ có bức trướng kính viếng, nếu ở xa họ không cử người đi viếng được thì gửi bức trướng đến kính viếng (người trưởng thành là người từ 18 tuổi trở lên)                                               
                                                VIII  THI  HÀNH
  •   Mọi thành viên trong họ đều có nghĩa vụ, trách nhiệm thi hành Tộc ước này và tuyên truyền vận động mọi người cùng thực hiện.
  • Trong quá trình thực hiện xét thấy có những điểm cần bổ sung hoặc sửa đổi thì các thành viên trong họ được quyền đề đạt ý kiến với BCS và Hội đồng gia tộc để nghiên cứu. Việc bổ sung, sửa đổi chỉ có hiệu lực khi tập thể họ  nhất trí thông qua.
  • Các thành viên trong Họ phải biết gắn kết với dòng tộc, không tự mình tách rời dòng tộc, Họ sẽ có trách nhiệm với các thành viên trong Họ, nhưng Họ sẽ từ chối yêu cầu với bất kỳ ai là con em Họ Lê Đại mà không có trách nhiệm với dòng tộc .
Tộc ước này được in vào cuốn CỘI NGUỒN - Họ Lê Đại gửi đến từng gia đình con cháu trong Họ để thực hiện.  
                                                   Ngày 15 tháng 2 năm 2024
                                                         TM/ BCS Họ Lê Đại
 
 
                                                                           Lê Văn Quynh