23:28 ICT Thứ sáu, 14/06/2024

Trang nhất » Tin Tức » Huân, Huy chương, chiến sĩ thi đua

5 Huân chương (vào đây)

5 Huân chương (vào đây)

Huân chương Quyết thắng hạng hai - Năm 1975
Huân chương kháng chiến chống Mỹ hạng ba - Năm 1986
Huân chương lao động hạng nhất - Năm 2012
Huân chương lao động hạng hai - Năm 2007
Huân chương lao động hạng  ba - Năm 1999
Huân chương Hữu nghị của CT nước CHDCND Lào 

5 Bằng khen của Thủ tướng (Vào đây)

5 Bằng khen của Thủ tướng (Vào đây)

Thủ tướng chính phủ tặng bằng khen - 1996
Thủ tướng  CP  tặng Kỷ niệm chương chiến sĩ CM bị bắt tù, đày -2000
Thủ tướng chính phủ  tặng bằng khen năm  2009
Thủ tướng chính phủ tặng danh hiệu chiến sĩ thi đua toàn quốc -2010
Thủ tướng chính phủ năm  tặng bằng khen- 2011
Và 21 bằng khen của Bộ trưởng và Chủ tịch UBND tỉnh ...

5 Huy hiệu Chiến sĩ thi đua (vào đây)

5 Huy hiệu Chiến sĩ thi đua (vào đây)

Chiến sĩ thi đua toàn quốc năm 2010 của Thủ tướng
Chiến sĩ quyết thắng 1978 của quân khu IV
Và 4 huy hiệu CSTĐ cấp tỉnh

16 Huy Chương (vào đây)

16 Huy Chương (vào đây)

Huy chương " Vì thế hệ trẻ"
Huy chương " Cựu chiến binh Việt nam"
Huy chương " Vì sự nghiệp đại đoàn kết "
Huy chương  " Vì hòa bình hữu nghị giữa các dân tộc"
Huy chương " vì sự nghiệp An ninh Tổ quốc"   
Huy chương " vì sư nghiệp phát triển thương mại"
Huy chương " vì sự nghiệp Du lịch Việt nam"
Huy chương "vì sự nghiệp ngân hàng"
Huy chương  "vì sự nghiệp xây dựng tổ chức công đoàn "
Huy chương " Vì sự nghiệp giải phóng phụ nử"
Huy chương " vì sức khỏe nhân dân"
Huy chương " vì sự nghiệp giáo dục"
Huy chương "vì sự nghiệp phát triển hợp tác xã"
Huy chương " vì sự nghiệp thống kê"
Huy chương " vì sự nghiệp phát triển thể dục thể thao"
Huy chương " vì sự nghiệp hội chử thập đổ Việt Nam"

Kỷ niệm Chương, Huy hiệu ( vào đây)

Kỷ niệm Chương, Huy hiệu ( vào đây)

Kỷ niệm chương chiến sĩ CM bị địch bắt tù, đày do Thủ tướng chính phủ ký năm 1990. 
Huy hiệu "Tấn công nổi dậy anh dũng kiên cường, xuân Mậu thâm - 1968"
Huy hiệu 40 năm tuổi Đảng
Huy hiệu 30 năm tuổi Đảng
Kỷ niệm chương chiến sĩ thành cổ 1972
Và nhiều kỷ niệm chương của các bộ ngành Trung ương khác