22:46 ICT Thứ tư, 29/05/2024

Trang nhất » Tin Tức » Họ LÊ ĐẠI , Làng AN THÁI

Khánh thành âm hồn họ lê

Âm hồn có từ hàng trăm năm này, biết bao nhiêu thế hệ mong muốn nhưng không làm được, nổi trăn trở của con cháu hậu duệ nay đã hiện thực. Ngày 12.5.2018 dòng họ Lê Đại khánh thành Âm hồn, từ nay hàng năm con cháu trong dòng tộc không phải vác cuốc đi xảy cỏ nửa mà chỉ có thể mang kéo đi cắt cỏ thôi.  Đây là công trình kiên cố cuối cùng của dòng họ. Vài hình ảnh mới chụp:

Âm hồn Họ Lê Đại

 DS ủnh hộ tiền để XD âm hồn họ Lê Đại đến ngày 28.5.2018

DS ủng hộ XD âm hồn họ Lê Đại ( vào đây)

Danh sách con cháu ủng hộ xây dựng Âm hồn họ Lê Đại

Khánh thành lăng Ngài khai khẩn và đại hội họ Lê Đại lần thứ 4

  Ngày 24 và 25 tháng 7 năm 2017, Họ tộc Lê Đại khánh thành lăng Ngài khai khẩn và đại hội họ Lê Đại lần thứ 4, có gần 400 con cháu nội - ngoại hậu  duệ đời thứ 12,13,14,15,16 của Ngài đã về dự. Một số hình ảnh.

SD con cháu ủng hộ XD lăng Ngài đến 20.7.2017

 

- Đến ngày 20.6.2017, con cháu nội - ngoại ủng hộ thêm ( ngoài phần nghĩa vụ 500.000đ/ng) = 128.000.000đ ( con cháu nội 101.500.000đ, con cháu ngoại 26.500.000đ. Con cháu ở xa có một số không rỏ phần nghĩa vụ phải đóng góp nên BCS đã trừ phần ngĩa vụ, số còn lại gọi là ủng hộ. 
- Một số do trùng tên hoặc ở xa nên có mở ngoặc đơn (... )để cho rỏ. Có gì thắc mắc hay góp ý xin gọi về cho Lê Văn Quynh, SĐT:  0913485071 
-   DS ủng hộ đã khắc bảng bằng đá treo tại nhà từ đưởng họ Lê Đại, ai ủng hộ sau 20.6.2017   sẽ được thống kê để khắc ghi vào bảng công đức ở dịp khác.

DS con cháu ủng hộ XD lăng Ngài đến ngày 13.6.2017

DS con chau nôi ngoại ủng hộ Xd lăng mộ Ngài đến 97.6.2014 ( vào đây)

- Đến ngày 7.6.2017, con cháu nội - ngoại ủng hộ thêm ( ngoài phần nghĩa vụ 500.000đ/ng) = 127.500.000đ ( con cháu nội 101.500.000đ, con cháu ngoại 26.000.000đ. Con cháu ở xa có một số không rỏ phần nghĩa vụ phải đóng góp nên BCS đã trừ phần ngĩa vụ, số còn lại gọi là ủng hộ. 
- Một số do trùng tên hoặc ở xa nên có mở ngoặc đơn (... )để cho rỏ. Có gì thắc mắc hay góp ý xin gọi về cho Lê Văn Quynh, SĐT:  0913485071 
- Ngày 16.6 sẻ thông qua DS ủng hộ với cuộc họp toàn thể con cháu nội để sau đó khắc bảng bằng đá treo tại nhà từ đưởng họ Lê Đại, ai ủng hộ sau đó thì sẽ được thống kê để khắc ghi vào bảng công đức ở dịp khác.

Mời dự lễ khánh thành và Đại hội họ Lê Đại

         BCS họ Lê Đại mời con cháu nội - ngoại thuộc dòng họ Lê Đại về tham dự, đọc GM:

Đại hội họ Lê Đại ngày 24,25 tháng 6 năm 2017

Sáng 21.5.2017, Phụ huynh họ Lê Đại họp và thống nhất ngày 24.6.2017 khánh thành  lăng Ngài khai khẩn, ngày 25.6.2017 đại hội họ Lê Đại lần thứ IV.
Việc XD lăng Ngài dự kiến 10 tháng 6 năm 2017 xong. Tính đến ngày 21.5.2017, con cháu nội ủng hộ thêm ( ngoài ngĩa vụ 500.000đ/ng): 92.500.000đ; con cháu ngoại 20.500.000đ. Tổng số ủng hộ thêm = 113.000.000đ.
Phần nghĩa vụ đã đóng góp 77.500.000đ ( còn thiếu 22 người chưa nộp )
Ngày 10.6.2017 sẽ khắc ghi  danh sách ủng hộ XD lăng Ngài bằng đá treo trong nhà từ đường họ Lê Đại, con cháu ai ủng hộ thêm xin đề nghị đăng ký trước ngày đó qua Lê Văn Quynh : 0913485071.


Danh sách ủng hộ XD lăng mộ ngài khai Khẩn đến 3.3.2017 ( vào đây)

DS ủng hộ XD lăng ngài Khai khẩn đến ngài 12.3.2017

Danh sách ủng hộ kinh phí xây dựng lăng mộ Ngài khai khẩn họ Lê Đại

                                                                                                                         
           Sau khi đăng phối cảnh lăng mộ Ngài khai khẩn nhiều ý kiến góp ý nên xây bằng đá Gio Linh do đó kinh phí lên đến 185 triệu đồng. Hưởng ứng lời kêu gọi của BCS họ Lê Đại, con cháu đăng ký ủng hộ bước đầu , tính đến ngày 17.2.2017 như sau ( mới cập nhật danh sách ủng hộ 2tr trở lên, tuần sau cập nhật đầy đủ):
        -  Lê Trọng Lưu 8 tr; Lê Hữu Thăng 5tr, Lê Minh Tâm 5tr; Lê Quang Thiêm 5tr, Lê Xuân Trí 4tr, Lê nguyễn Hải Dương 3 tr, Lê Xuân Tánh 2tr, Lê Tòa 2tr, Lê Toàn Thắng 2tr, Lê Thanh Cảnh 2tr, Lê Thanh Tịnh 2tr, Lê Thành Công 2tr, Lê Quang Trung 2tr
           Mong con cháu nội - ngoại tiếp tục ủng hộ, ĐK ủng hộ xin gọi về Lê Văn Quynh, SĐT  0913485071

Thư ngỏ họ Lê Đại ( vào đây)

  ..                                           

Lăng mộ Ngài khai khẩn Lê Đại Trù ( vào đây)

Lăng mộ Ngài khai khẩn Lê Đại Trù ( vào đây)

Lăng mộ Ngài thủy tổ họ Lê Đại, Ngài Lê Đại Trù được xây dựng từ năm 1995, lúc đó do điều kiện kinh tế nên xây dựng không được kiên cố và đã hơn 20 năm,  nay con cháu muốn xây dựng lại, dự định đầu năm 2017 khởi công. Đây là bản thiết kế phác thảo, con cháu ai tham gia ý kiến xin gọi điện về: Lê Minh Lái: 0944508274; Lê Xuân Hòa, Phó ban các sự Họ Lê Đại:01682738157

Vinh danh dòng họ Lê Đại ( vào đây)

Vinh danh dòng họ Lê Đại ( vào đây)

 Ngày rằm tháng hai năm Bính Thân, con cháu họ Lê Đại về xảy cỏ và đã họp thông qua quy chế của Họ ( xem quy chế) trong đó có mục Vinh Danh. Ngày 10.7.2016 các bảng VINH DANH và bảng danh sách con cháu nội ngoại ủng hộ để xây dựng nhà tiền đường & sửa chửa nhà từ đường từ 2013 đến hết năm  2015( bảng làm bằng đá Granit, ảnh được tráng men) đã được treo lên tại nhà từ đường Họ Lê Đại. Hình ảnh :


Các tin khác

1, 2  Trang sau